Kỹ thuật trì hoãn xuất tinh sớm

Làm thế nào để ngăn ngừa xuất tinh sớm?

Ước tính có khoảng 30% nam giới bị xuất tinh sớm tại một số điểm trong cuộc sống của và có thể gây ra đau khổ đáng kể.

Xuất tinh sớm có thể được xem xét khi nó xảy ra sau 30 giây 4 phút kể từ khi quan hệ tình dục, thời gian được cho là xuất tinh sớm còn tùy thuộc vào các nền văn hóa khác nhau, các nước và các chuyên gia. Tuy nhiên, hầu hết xu hướng đồng ý rằng khi quan hệ tình dục kéo dài ít hơn 2 phút có thể được coi là xuất tinh sớm và trở thành một vấn đề nếu xảy ra thường xuyên.

Một số kỹ thuật hành vi có thể giúp trì hoãn cực khoái. Chúng bao gồm các phương pháp khởi động – ngừng và kỹ thuật ép.

Một sự kết hợp của các kỹ thuật này cùng với tư vấn tình dục và thuốc trị xuất tinh sớm nguồn gốc thảo dược rất được khuyến khích.

xuất tinh sớm 01

[Read more…]